Buddhist 03

Bien Thi Nguyen

June 15, 1936 ~ November 14, 2022 (age 86) 86 Years Old

Obituary

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu gần xa Mẹ, Bà Nội và Bà Ngoại của chúng tôi là:

 

Bà NGUYỄN THỊ BIÊN

Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1936

Tại Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Từ trần ngày 14 tháng 11 năm 2022 tại Seattle, Washington

 

Hưởng thọ 86 tuổi

Linh cửu được quàn tại Columbia Funeral Home and Crematory

4567 Rainier Ave S, Seattle, WA 98118

206-722-1100

 

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11, năm 2022

Lễ phát tang: 10:00AM - 10:30AM

Lễ cúng cơm: 10:30AM - 11:00AM

Thăm viếng: 11:00AM - 1:00PM

Lễ tưởng niệm: 1:00PM - 2:00PM

Linh cữư sẽ đưa về Việt Nam an táng tại Mỹ Tho, Tiền Giang.

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Trưởng nam: Nguyễn Thông, cùng vợ Nguyễn Ngân, và hai con Sang và Khang

Trưởng nữ: Nguyễn Sương cùng chồng Taylor Tim

Thứ nam: Nguyễn Tài, cùng vợ Nguyễn Tuyền và ba con Tâm, Trí, và Tuấn

Thứ nữ: Tần LoanChi, cùng chồng Tần Lương và hai con Matthew và Adam

Út nam: Nguyễn Đức, cùng vợ Trần Dung và hai con Ben và Sam

 

 

Cáo phó này thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ suất xin niệm tình tha thứ.

 


Services

You can still show your support by sending flowers directly to the family, or by planting a memorial tree in the memory of Bien Thi Nguyen
SHARE OBITUARY

© 2023 Columbia Funeral Home & Crematory. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA | Terms of Use | Privacy Policy | Accessibility