Buddhist 04

Vinh Quang Lam

August 26, 1963 ~ January 13, 2022 (age 58)

Obituary Image

Obituary

Vinh Quang Lam was born August 26, 1963 in Saigon, Vietnam.  He was the eldest son in the family. Vinh was a loving husband to Elisa Lu.  He passed away on Thursday, January 13, 2022.


Vinh worked for Boeing Company for more than twenty years and had been a great friend/co-worker to all with his friendliness and outgoing personality.

In his spare time, he loved to read and listened to music.  Vinh loved animals and had a strong affection for dogs and fishes.

Vinh escaped alone from Vietnam by boat  to seek  freedom in America. Working hard for 10 years, he was able to financially sponsor his family to the US in 1993.

Vinh is survived by a family of wife, parents, sister, two brothers, and three nieces and four nephews.

Thank you for supporting us during our time of grief. Your warm condolences to our family are much appreciated and made this experience a little less difficult.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Vinh Quang Lâm sinh ngày 26 tháng 8 năm 1963 tại Sài Gòn, Việt Nam. Anh là con trai cả trong gia đình. Vinh là một người chồng yêu thương của Elisa Lu. Ông qua đời vào thứ Năm, ngày 13 tháng 1 năm 2022.

Vinh đã làm việc cho Công ty Boeing hơn hai mươi năm và là một người bạn / đồng nghiệp tuyệt vời với tất cả mọi người với tính cách thân thiện và cởi mở của mình.

Khi rảnh rỗi, anh thích đọc sách và nghe nhạc. Vinh yêu động vật và có tình cảm mãnh liệt với chó và cá.

Vinh đã một mình trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền để tìm tự do ở Mỹ. Làm việc chăm chỉ trong 10 năm, anh đã có thể bảo lãnh tài chính cho gia đình sang Mỹ vào năm 1993.

Vinh được sống sót bởi một gia đình gồm vợ, cha mẹ, chị gái, hai anh em trai và ba cháu gái và bốn cháu trai.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian đau buồn. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của bạn và chúng tôi rất biết ơn và đã làm cho trải nghiệm này bớt khó khăn hơn một chút.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


Services

Visitation
Friday
January 21, 2022

4:00 PM to 7:00 PM
Columbia Funeral Home and Crematory
4567 Rainier Ave So
Seattle, Washington 98118

Funeral Service
Saturday
January 22, 2022

10:00 AM
Columbia Funeral Home - Chapel
4567 Rainier Ave S.
Seattle, WA 98118

Witness Cremation
Saturday
January 22, 2022

4:00 PM
Columbia Crematory
4567 Rainier Ave S
Seattle, WA 98118-1656

© 2022 Columbia Funeral Home and Crematory. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA | Terms of Use | Privacy Policy | Accessibility