LỰACHỌN GÓI DỊCH VỤ HỎA THIÊU

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng mà bạn đã đặttrong chúng tôi, và cho dù bạn sử dụng một lời đề nghị trong gói hoặc chọn từdanh sách giá từng khoản, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và gia đình của bạn vớicác dịch vụ tốt nhất có thể.

Các gói được liệt kê dưới đây là một khoản tiết kiệm từdanh sách giá từng khoản. Do đó, không được phép khấu trừ cho những thứ không sửdụng. Các gói dưới đây chỉ áp dụng khicác quan tài và/hoặc hộp hỏa táng  đượcmua thông qua Columbia Funeral Home. Những gói này không bao gồm hàng hóa,thuế, hoặc các thứ phải ứng tiền mặt.

 

DỊCH VỤ TANG LỄ VỚI THAM QUAN VÀ HỎA TÁNG:$4,195

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viêntang lễ; chuyển giao xác  còn lại đến nhàquàn vào ban ngày; ướp xác, mặc quần áo, trang điểm; tham quan; các cơ sở, nhânviên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhânviên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một vị trí khác; và lệ phí hỏa táng.(Các xe tang, xe limousine, và chứng kiến hỏa táng là những lựa chọn phổ biếncó sẵn với một khoản phí bổ sung.) Trọn gói này tiết kiệm $230.00

 

DỊCH VỤ TANG LỄ, KHÔNG THAM QUAN, HỎATÁNG: $3,595 

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác còn lại đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày), mặc quầnáo; các cơ sở, đội ngũ nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyệncủa chúng tôi, hoặc nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một vị tríkhác; và lệ phí hỏa táng. (Các xe tang, xe limousine, và chứng kiến hỏa táng lànhững lựa chọn phổ biến có sẵn với một khoản phí bổ sung.) Trọn gói này tiết kiệm $30.00

 

DỊCH VỤ KỶ NIỆM, KHÔNG THAM QUAN, HỎA TÁNG:$2,895

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác còn lại đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày);các cơ sở, nhân viên và thiết bị cho dịch vụ kỷ niệm tại nhà nguyện của chúngtôi, hoặc nhân viên và thiết bị cho dịch vụ kỷ niệm ở một vị trí khác; và lệphí hỏa táng. Trọn gói này tiết kiệm $350.00

 

HỎA TÁNG TRỰC TIẾP, KHÔNG DỊCH VỤ: $1,800

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác còn lại đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày);và lệ phí hỏa táng. Trọn gói này tiết kiệm $995.00 

LỰACHỌN GÓI CHO DỊCH VỤ CHÔN LẤP

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng mà bạn đã đặttrong chúng tôi, và cho dù bạn sử dụng một lời đề nghị trong gói hoặc chọn từdanh sách giá từng khoản, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và gia đình của bạn vớicác dịch vụ tốt nhất có thể.

Các gói được liệt kê dưới đây là một khoản tiết kiệm từdanh sách giá từng khoản. Do đó, không được phép khấu trừ cho những thứ không sửdụng. Các gói dưới đây chỉ áp dụng khicác quan tài và/hoặc hộp hỏa táng  đượcmua thông qua Columbia Funeral Home. Những gói này không bao gồm hàng hóa,thuế, hoặc các thứ phải ứng tiền mặt.

DỊCH VỤ TANG LỄ VỚI THAM QUAN $4,295

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viêntang lễ; chuyển giao xác  còn lại đến nhàquàn vào ban ngày; ướp xác, mặc quần áo, trang điểm; tham quan; các cơ sở, nhânviên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhânviên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một vị trí khác; bó chặt chẽ; và xetang. Trọn gói này tiết kiệm $480.00

DỊCH VỤ TANG LỄ  KHÔNG THAM QUAN $3,695

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác còn lại đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày), mặc quầnáo; các cơ sở, đội ngũ nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyệncủa chúng tôi, hoặc nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một vị tríkhác; và lệ phí hỏa táng; ; bó chặt chẽ; và xe tang. Trọngói này tiết kiệm$280.00

DỊCH VỤ NGHĨA TRANG VỚI THAM QUAN $3,895

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác còn lại đến nhà quàn vào ban ngày ướp xác, mặc quần áo,trang điểm; tham quan; nhân viên và thiết bị cho dịch bên cạnh mộ, và xe tang. Trọngói này tiết kiệm $230.00

DỊCH VỤ NGHĨA TRANG, KHÔNG THAM QUAN $3,295

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác còn lại đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày), mặcquần áo; nhân viên và thiết bị cho dịch bên cạnh mộ, và xe tang. Trọngói này tiết kiệm $245.00

CHÔN LẤP TRỰC TIẾP $2,195

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác còn lại đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày), vàdi chuyển tới nghĩa trang. (Không có khách thăm tại nghĩa trang, gói này khôngbao gồm dịch vụ nghĩa trang hoặc chứng kiến chôn lấp) Trọn gói này tiếtkiệm$245.00

© 2018 Columbia Funeral Home and Crematory. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS