LỰA CHỌN GÓI DỊCH VỤ HỎA THIÊU

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng mà quý vị đã dành cho nhà quàn của chúng tôi, và cho dù quý vị muốn lựa chọn hoặc yêu cầu nào trong các dịch vụ trọn gói dưới đây hoặc chọn từ danh sách giá từng phần, chúng tôi sẽ cung cấp và giúp cho quý vị và gia đình của quý vị với các dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có thể làm.

Các gói được liệt kê dưới đây là một khoản tiết kiệm từ danh sách giá từng khoản. Do đó, quý vị không được phép trừ ra cho những thứ không sử dụng. Các chọn lựa dưới đây chỉ áp dụng khi các quan tài và/hoặc hộp hỏa táng được mua thông qua Columbia Funeral Home. Những khoản này không bao gồm hàng hóa, thuế, hoặc các thứ phải ứng trước tiền mặt.

DỊCH VỤ TANG LỄ VỚI THĂM VIẾNG VÀ HỎA TÁNG: $4,295

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác còn lại đến nhà quàn vào ban ngày; ướp xác, mặc quần áo, trang điểm; tham quan; nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một nơi khác (nhà thờ) ; và bao gồm lệ phí hỏa táng. (Các xe tang, xe limousine, và chứng kiến cuộc hỏa táng là những lựa chọn phổ biến có sẵn với một khoản phí cộng thêm.) Trọn gói này tiết kiệm được $650.00

DỊCH VỤ TANG LỄ, KHÔNG THĂM VIẾNG, VÀ HỎA TÁNG: $3,695

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác còn lại đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày), mặc quần áo; nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một nơi khác (nhà thờ); và lệ phí hỏa táng. (Các xe tang, xe limousine, và chứng kiến hỏa táng là những lựa chọn phổ biến có sẵn với một khoản phí cộng thêm.) Trọn gói này tiết kiệm được $275.00

DỊCH VỤ KỶ NIỆM, KHÔNG THĂM VIẾNG, VÀ HỎA TÁNG: $2,895

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày); nhân viên và thiết bị cho dịch vụ kỷ niệm tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhân viên và thiết bị cho dịch vụ kỷ niệm ở nơi khác (nhà thờ); và lệ phí hỏa táng. Trọn gói này tiết kiệm được $880.00

HỎA TÁNG TRỰC TIẾP, KHÔNG DỊCH VỤ: $1,900

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày); và lệ phí hỏa táng. Trọn gói này tiết kiệm được $1075.00LỰA CHỌN GÓI CHO DỊCH VỤ CHÔN LẤP

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng mà quý vị đã dành cho nhà quàn của chúng tôi, và cho dù quý vị muốn lựa chọn hoặc yêu cầu nào trong các dịch vụ trọn gói dưới đây hoặc chọn từ danh sách giá từng phần, chúng tôi sẽ cung cấp và giúp quý vị và gia đình của quý vị với các dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có thể làm.

Các gói được liệt kê dưới đây là một khoản tiết kiệm từ danh sách giá từng khoản. Do đó, quý vị không được phép trừ ra cho những thứ không sử dụng. Các gói dưới đây chỉ áp dụng khi các quan tài và/hoặc hộp hỏa táng được mua thông qua Columbia Funeral Home. Những khoản này không bao gồm hàng hóa, thuế, hoặc các thứ phải ứng trước tiền mặt.

DỊCH VỤ TANG LỄ VỚI THĂM VIẾNG: $4,395

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày; ướp xác, mặc quần áo, trang điểm; thăm viếng; các nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một nơi khác (nhà thờ); và xe tang. Trọn gói này tiết kiệm được $950.00

DỊCH VỤ TANG LỄ KHÔNG THĂM VIẾNG $3,795

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày), mặc quần áo; các cơ sở, nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một nơi khác (nhà thờ); và xe tang. Trọn gói này tiết kiệm được $575.00

DỊCH VỤ TẠI NGHĨA TRANG VỚI THĂM VIẾNG $3,995

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày, ướp xác, mặc quần áo, trang điểm; tham quan; nhân viên và thiết bị cho dịch bên cạnh mộ, và xe tang. Trọn gói này tiết kiệm được $550.00

DỊCH VỤ TẠI NGHĨA TRANG, KHÔNG THĂM VIẾNG $3,395

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày), mặc quần áo; nhân viên và các thiết bị cho dịch bên cạnh mộ, và xe tang. Trọn gói này tiết kiệm được $175.00

CHÔN LẤP TRỰC TIẾP $2,295

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày; nằm tủ lạnh (lên đến 5 ngày), và di chuyển tới nghĩa trang. (Không có khách thăm viếng tại nghĩa trang. Trọn gói này không bao gồm dịch vụ nghĩa trang hoặc chứng kiến chôn lấp) Trọn gói này tiết kiệm được $520.00In this section

© 2023 Columbia Funeral Home & Crematory. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA | Terms of Use | Privacy Policy | Accessibility