LỰACHỌN TRỌN GÓIDỊCH VỤ HỎA THIÊU

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng mà quý vị đãdành cho nhà quàn của chúng tôi, và cho dù quý vị muốn lựa chọn hoặc yêu cầu nào trong các dịch vụtrọn góidưới đây hoặc[PL1] chọn từ danh sách giá từng phần,chúng tôi sẽ cung cấp và giúp choquý vị và gia đình của quý vị với các dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có thể làm

Các trọngóiđược liệt kê dưới đây là một khoản tiết kiệm từ danh sách giá từng khoản. Do đó quý vị không được phép trừ ra cho những thứ không sử dụng. Các lựa chọn dưới đây chỉ áp dụng khi các quan tàihoặc hộp hỏa táng  được mua thông quaColumbia Funeral Home. Những khoản  này không bao gồm hàng hóa, thuế, hoặc các thứphải ứng tiền mặt.

DỊCH VỤ TANG LỄ VỚI THAM QUAN VÀ HỎA TÁNG:$ 4.295.00

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viêntang lễ; chuyển giao xác  đến nhà quànvào ban ngày; ướp xác, mặc quần áo, trang điểm; tham quan; , nhân viên và các thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyệncủa chúng tôi, hoặc nhân viên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một  nơi khác ( nhà thờ)bao gồm lệphí hỏa táng. (Các xe tang, xe limousine, và chứng kiến cuộc hỏa táng là những lựa chọn thêm phổ biến có sẵn với một khoản phí cộng thêm.) Trọn gói này tiết kiệm được $ 230.00.

DỊCH VỤ TANG LỄ, KHÔNG THĂM  VIẾNG,HỎA TÁNG: $3,695.00

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày; ướp xác (lênđến 5 ngày), mặc quần áo,  nhân viên vàthiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhân viên vàthiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một nơi khác ( nhà thờ)  và lệ phí hỏatáng. (Các xe tang, xe limousine, và chứng kiến hỏa táng là những lựa chọn thêm có sẵn với một khoản phí cộng thêm.) Trọn gói này tiếtkiệm được $30.00

DỊCH VỤ TƯỞNG NIỆM, KHÔNG THĂM VIẾNG VÀ HỎA TÁNG: $2,895.00

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ; chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày; ướp xác (lênđến 5 ngày) nhân viên và các thiếtbị cho dịch vụ tưởngniệm tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhân viên và các thiết bị cho dịch vụ tưởng niệm ở một nơi khác ( nhà thờ) và lệ phí hỏa táng. Trọn gói này tiết kiệm được $350.00

HỎA TÁNG TRỰC TIẾP, KHÔNG DỊCH VỤ: $1,900.00

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày uồp xác(lênđến 5 ngày) vàlệ phí hỏa táng. Trọn gói này tiếtkiệm được $ 995.00


LỰACHỌN TRỌN GÓICHO DỊCH VỤ CHÔN CẤT

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng mà quý vị đãdành cho nhà quàn của chúng tôi, và cho dù quý vị muốn lựa chọn hoặc yêu cầu nào trong các dịch vụtrọn góidưới đây hoặc[PL1] chọn từ danh sách giá từng phần,chúng tôi sẽ cung cấp và giúp choquý vị và gia đình của quý vị với các dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có thể làm

Các trọngóiđược liệt kê dưới đây là một khoản tiết kiệm từ danh sách giá từng khoản. Do đó quý vị  không được phép trừ ra cho những thứ không sử dụng. Các lựa chọn dưới đây chỉ áp dụng khi các quan tàihoặc hộp hỏa táng  được mua thông quaColumbia Funeral Home. Những khoản  này không bao gồm hàng hóa, thuế, hoặc các thứphải ứng tiền mặt.

 

DỊCH VỤ TANG LỄ VỚI THĂM VIẾNG $4,395.00

Bao gồm các dịch vụ cơ bản của giám đốc và nhân viêntang lễ chuyển giao xác  đến nhà quàn vàoban ngày  ướpxác, mặc quần áo, trang điểmthăm viếng, các nhân viên và các thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhànguyện của chúng tôi, hoặc nhân viên và các thiếtbị cho dịch vụ tang lễ ở một vị trí khác( nhà thờ)  và bao gồm xe tang.Trọn gói này tiết kiệm được $480.00.

DỊCH VỤ TANG LỄ  KHÔNG THĂM VIẾNG $3,795.00

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày, ướp xác(lênđến 5 ngày) mặt quần áo,  đội ngũ nhânviên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ tại nhà nguyện của chúng tôi, hoặc nhânviên và thiết bị cho dịch vụ tang lễ ở một vị trí khác( nhà thờ)và xe tang. Gói này tiết kiệm được $280.00.

DỊCH VỤ TẠI NGHĨA TRANG VỚI THĂM VIẾNG $3,995.00

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ , chuyển giaoxác đến nhà quàn vào ban ngày ướp xác, mặc quần áo, trang điểm, thăm viếng, nhân viên và thiết bịcho dịch vụ  bên cạnh mộ, và xe tang. Trọn gói này tiết kiệm được $230.00.

DỊCH VỤ TẠI NGHĨA TRANG, KHÔNG THĂM VIẾNG $3.395.00

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ, chuyển giaoxác đến nhà quàn vào ban ngày,ướp xác(lên đến 5 ngày), mặc quần áo, nhân viên và các thiết bị cho dịch vụ  bên cạnh mộ và xe tang. Trọn gói này tiết kiệm được $245.00.

CHÔN CẤT TRỰCTIẾP $2.295.00

Bao gồm các dịch vụ cơ bản củagiám đốc và nhân viên tang lễ,  chuyển giao xác đến nhà quàn vào ban ngày, ướp xác (lênđến 5 ngày) và di chuyển tới nghĩa trang. (Không có khách thăm viếng tại nghĩa trang, trọn gói này không bao gồm dịch vụ nghĩatrang hoặc chứng kiến chôn cất) Trọn gói này tiết kiệmđược $245.00.


In this section

General Price List

Burial Services

Cremation Services

Package Price List (Vietnamese)

© 2019 Columbia Funeral Home and Crematory. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS